TROFÆER

Import af trofæer
Der findes en del dyr, som er omfattet af Washington-konventionens liste over truede dyrearter. Disse dyrearter kræver importtilladelse fra myndighederne i kundens hjemland. Det er kundens eget ansvar at fremskaffe denne tilladelse. Check www.cites.org for nærmeste kontor.

 

Hjemsendelse af trofæer
Bureauet tilbyder at hjælpe med hjemsendelse af trofæer fra destinationer. Men det er kundens ansvar at vælge hvilken form for hjemsendelse der ønskes og bureauet kan aldrig gøres til ansvar for fejl og mangler i forbindelse med hjemsendelse af trofæer. Bureauet råder deres jægere til at tegne en forsikring, som dækker trofæerne ved en evt. ulykke. Denne forsikring kan tegnes hos den valgte speditør.