LOV, AFBESTILLING, ÆNDRING, AFBRYDELSE, OVERDRAGELSE, REKLAMATION

Lov om pakkerejser

Alle rejsearrangementer er underlagt “Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Bureauet henviser i denne forbindelse til Bureauets katalog, prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt ªproduktansvarsforsikring.

 

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse

Såfremt en rejse af bureauet ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere bureauet om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis bureauet allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis bureauet ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen.

Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der minimum et ændringsgebyr på kr. 500 pr. ændring. Ikke alle arrangementer kan ændres. Hvis et arrangement afkortes vil det som udgangspunkt ikke resultere i en reducering i prisen.

 

Afbestilling

Bureauets partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling, det gælder også i tilfældet af, at kunden ikke har overholdt betalingsfristen af restbeløbe og dermed burde være indbetalt. Dette gælder dog ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.

 

Afbrydelse af ophold

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.

 

Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage den købte rejse til en anden, er det muligt mod et ændringsgebyr på min. kr. 500. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke evt. fly, jagtområde etc.. Det kræver dog, at bureauet er informeret, og at det sker min. 30 dage før afrejse, så nødvendige ændringer kan klares. Både køber og den person, der overtager rejsen hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

 

Reklamation 

Hvis man mod forventning oplever mangler på sin rejse, har man pligt til hurtigst muligt at informere bureauet om dem. Det skal man gøre, så bureauet har mulighed for at rette op på dem. Man skal reklamere til bureauets repræsentanter på stedet, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis repræsentanten ikke løser problemet, skal man straks kontakte bureauet på tlf. +45 30 35 73 83. Såfremt man ikke overholder disse retningslinjer, kan man miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.