BETALING

Betalingsmuligheder

Handelsbanken

Storegade 36

7330 Brande
DKK-KONTO
REG. NR. 7621
KONTO NR. 0002148498
SWIFT KODE: HANDDKKK
IBAN: DK4976210002148498

Swiff og mobilepay (swip og mobilepay – tlf 30 35 73 83)

Tlf. +45 30 35 73 83

Booking og betaling
Når rejsen bookes, skal der betales et depositum typisk ca. 20% men dette svinger alt efter rejse og Partner. Depositummet skal betales inden 10 dage – hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 45 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er bureauet i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra bureauet, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

 

Priser
Priserne i kataloger er nævnt i danske kroner (DKK), hvor andet ikke er angivet.
Prisregulering
I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder bureauet sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving. Er der f.eks. købt et arrangement til kr. 20.000, som er baseret på US$ kursen pr. 1/11 2014, hvor kursen var 594 og kursen er steget til 650 på indbetalingsdagen, vil der komme en prisstigning på ca. 9,43% på den del af rejsen, som afregnes i US$. I dette tilfælde kunne det være kr. 15.000, der skulle betales videre. Kursreguleringen vil da være 9,43% af kr. 15.000 = kr. 1.414.