ANSVAR

Ansvar
Bureauets ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i internationale konventioner, som gælder for de tjenesteydere, der af bureauet benyttes ved gennemførelse af den af kunden købte rejse. For international flytransport er det iht. Warszawa Konventionen. Erstatningsbeløbene er dog ret lave for personskade i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Bureauet er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. 2533 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af bureauets betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. Bureauets prisliste er gældende for 2015. Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.

Bureauet gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete ændringer i lovgivning vedr. import eller eksport af trofæer. Skulle en ny lovgivning træde i kræft efter jagten har fundet sted – og dermed umuliggøre eksport/import af trofæer – vil der ikke kunne stilles krav mod bureauet.

 

Ansvar for trofæbehandling og –transport
Vi ved alle, at en trofæjagt først er 100% ovre, når trofæerne er ankommet hos jægeren. Desværre opstår der af og til problemer med fejl i trofæbehandling, konservatorarbejde og transport. For at løse sådanne problemer effektivt er det vigtigt, at man ved hvem der bærer ansvaret for hvad og ikke mindst hvad man kan gøre for at gardere sig bedst muligt. Det er meget vigtigt at du sætter dig ind i regler og ansvar for trofæbehandling inden du tager afsted på jagtrejse.

Regler for ansvarsforhold ved transport af trofæer og trofæbehandling m.v. i forbindelse med jagtrejser booket gennem VIP Hunting

Vi ved alle, at en trofæjagt først er 100% ovre, når trofæerne er ankommet hos jægeren og vi vil altid være behjælpelige med vores erfaringer og gøres vores til af få trofæerne sikkert hjem.  Desværre opstår der af og til problemer i form af fejl i trofæbehandling, konservatorarbejde eller i forbindelse med transport af trofæerne. For at løse sådanne problemer effektivt er det vigtigt, at man ved, hvem der bærer ansvaret for hvad, og ikke mindst hvad man kan gøre for at gardere sig bedst muligt:

 

Begrænsninger i jagtrejsebureauets ansvar

På langt størstedelen af vore trofæjagter bliver den første del af trofæbehandlingen – omfattende skinning, saltning og afkogning – udført straks i jagtområdet. Denne del af trofæbehandlingen er som oftest en del af jagtrejsearrangementet og ligger derfor indenfor vort ansvarsområde som jagtrejsebureau.

For så vidt angår hele den efterfølgende trofæbehandling, der omfatter trofætransporten fra jagtområdet og/eller det efterfølgende konservatorarbejde, er dette IKKE en del af jagtarrangementet og ligger derfor UDEN FOR vort ansvarsområde som jagtrejsebureau.

Så snart et trofæ overgår til et eksternt transportfirma eller konservator, ophører således vort ansvar som jagtrejsebureau. Ansvaret ligger nu hos transportfirmaet eller konservatoren, og risikoen er din egen. Sker der fejl hos transportfirmaet eller konservatoren – f.eks. i form af forbytning af horn, skind, fejl i garvningen, fejlmonteringer, bortkomst, transportskader etc. – så skal du selv løse problemerne direkte med det pågældende transportfirma eller konservatoren og således ikke gennem VIP Hunting. Dette gælder uanset om transportfirma / konservator måtte være blevet anbefalet til dig af jagtreviret eller VIP Hunting.

I alle andre tilfælde er trofætransporten og konservatorarbejdet således fuldt ud dit eget ansvar og din egen risiko.

Såfremt der under den del af trofæbehandlingen, som vi bærer ansvaret for, opstår skader på trofæerne, er vi som bureau berettigede til indenfor rimelig tid at afhjælpe sådanne skader på en eller flere af følgende måder. Det er alene vor afgørelse, hvilke af følgende alternativer, der vælges:

Ødelagte skind kan om muligt erstattes med tilsvarende skind af samme trofæart og tilnærmelsesvis samme kvalitet.

Skader på horn, gevirer, kranier, tænder og lignende kan udbedres ved, at vi betaler konservatorregningen for reparation af trofæet, således at skaden i al væsentlighed ikke længere er synlig.

Totalt ødelagte trofæer kan erstattes med tilbagebetaling af trofæafgiften. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige selve trofæafgiften uden tillæg for rejsens øvrige pris m.v., medmindre gældende internationale konventioner foreskriver en højere erstatning.

 

Dit ansvar og din risiko

På de jagtrejser, hvor du selv vælger transportfirma og konservator ophører vort ansvar som jagtrejsebureau for dine trofæer, så snart trofæbehandlingen – omfattende skinning, saltning og afkogning – er tilendebragt i jagtområdet. Den aftale du laver med transportfirma, konservator eller andre eksterne leverandører er fuldt og helt dit eget ansvar og din egen risiko og har intet med os som jagtrejsebureau at gøre. Dette gælder, uanset om de pågældende firmaer ligger i jagtlandet, eller i dit hjemland, eller andre steder. Derfor er det også udelukkende dit eget ansvar og din egen risiko at løse evt. problemer som opstår i forbindelse med transport eller konservatorarbejde m.v. af dine trofæer.

  • Du kan selv gøre en del for at forebygge de mest almindelige problemer, ved bl.a. at tage følgende forholdsregler:
  • Vælg dine samarbejdspartnere – transportfirma og konservator – med omhu. Skaf dig gode referencer.
  • Vær med til selv at sikre en korrekt og klar mærkning af dine trofæer på jagtrejsedestinationen.
  • Tag gode nærbilleder af dine trofæer og send dem til din konservator straks, du er kommet hjem fra jagten sammen med en liste over, hvad det er han vil modtage og oplys ham om, hvem der er transportfirma.
  • Vær sikker på, at din konservator ved modtagelsen tjekker, at der står dit navn på alle trofæer.
  • Vær sikker på, at din konservator tjekker standarden af det modtagne med det samme og anmod din konservator om øjeblikkeligt at give dig besked om resultatet og om at gøre dig opmærksom på, hvis skind, horn eller kranier er beskadiget eller mangler.
  • Tegn en forsikring for transporten af dine trofæer, så evt. transportskader og evt. bortkomst er dækket.
  • Kommunikér løbende med konservator og transportfirma, så du ved hvor dine trofæer er i processen. Derved kan du løse mange af de småproblemer, der måtte opstå, undervejs.